عواملی که در بلند مدت بر نرخ ارز تاثیر می گذارد :

در بلند مدت چهار عامل عمده بر نرخ ارز اثر می گذارد این عوامل عبارتند از :

  1. 1.سطح نسبی قیمتها
  2. 2.تعرفه و حقوق گمرکی
  3. 3.ترجیح دادن یا برتر شمردن کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی
  4. 4.بهره وری

در بررسی هر یک از عوامل گفته شده ، سایر عوامل را ثابت فرض می کنیم .

استدلال در این تحلیل بر این پایه و اساس که هر چیزی که موجب افزایش تقاضا برای کالاهای ساخت داخل می شود                (در مقایسه با کالاهای وارداتی) موجب می شود که ارزش واحد پول کشور افزایش یابد زیرا کالاهای داخلی فروش بیشتری خواهند داشت و خریداران بدون توجه به قیمت آنها (در مقایسه با کالاهای وارداتی) آنها را تقاضا می کنند و بر عکس هر چیزی که موجب افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی شود ارزش پولی واحد کشور را کاهش می دهد.

  1. سطح نسبی قیمتها :

طبق تئوری قدرت خرید یکسان اگر قیمت کالاهای ساخت داخل افزایش یابد (با این فرض که قیمت کالاهای وارداتی ثابت باشد) تقاضا برای کالاهای ساخت داخل کاهش و برای کالاهای وارداتی افزایش می یابد این وضعیت موقعی تغییر می کند که ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی کاهش یابد و کالاهای وارداتی گرانتر شود اگر قیمت کالاهای خارجی افزایش یابد در اینصورت قیمت نسبی کالاهای داخلی کاهش و تقاضا برای کالاهای داخلی افزایش می یابد در نتیجه ارزش واحد پول کشور افزایش می یابد بنابراین در بلند مدت افزایش سطح قیمتها در کشور در مقایسه با سطح قیمت کالاهای خارجی باعث می شود که ارزش واحد پول کشور کاهش یابد و کاهش سطح نسبی قیمتهای داخلی باعث می شود که ارزش واحد پول کشور افزایش یابد.

  1. تعرفه و حقوق گمرکی :

ایجاد موانعی بر سر راه تجارت آزاد مثل وضع تعرفه های گمرکی بر کالاهای وارداتی و یا سهمیه بندی ورود کالاهای خارجی می تواند بر نرخ ارز اثر بگذارد. فرض کنید که کشور الف برای ورود محصولات به کشور ب تعرفه هایی وضع کند این مانع تجاری باعث افزایش تقاضا برای محصولات داخلی می شود و در نتیجه ارزش واحد پول کشور افزایش می یابد. زیرا با وجود بالا بودن ارزش پول ملی کالاهای داخلی یدلیل ارزانتر بودن بهتر بفروش می رسد بنابراین تعرفه و سهمیه بندی باعث می شود که در بلند مدت ارزش واحد پول کشور افزایش یابد.

  1. اولویت دادن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی :

افزایش تقاضا برای اقلام صادراتی در بلند مدت موجب افزایش ارزش واحد پول کشور خواهد شد بر عکس افزایش تقاضا برای محصولات وارداتی موجب کاهش ارزش واحد پول کشور خواهد شد

  1. .میزان تولید:

اگر میزان تولید یا بهره وری یک کشور نسبت به کشور دیگر بیشتر شود بالا بودن میزان دادو ستد در ان کشورموجب می شود که قیمت محصولات داخلی نسبت به محصولات خارجی کاهش یابد و سود زیادی هم عاید انها شود .در نتیجه تقاضا برای محصولات داخلی افزایش می یابد و ارزش واحد پول کشور بالا می رود چرا که تولیدات داخلی کشور با قیمت بالاتری بر حسب واحد پول کشور به فروش میرسند ولی اگر کشور از نظر تولید از کشور های دیگر عقب بماند محصولاتش گرانتر تمام می شود ودر نتیجه ارزش واحد پول کشور کاهش می یابد در بلند مدت اگر میزان تولیدات کشور نسبت به کشورهای دیگر افزایش یابد ارزش واحد پول ان کشور بالا خواهد رفت.

عضویت در خبرنامه

جهت دریافت جدیدترین اخبار و اطلاعیه ها عضو شوید.

ارتباط با ما

تلفن : 09301009596

rahfarda.info@gmail.com