تقسیم بندی سازمانهای مالی :

 به سه گروه تقسیم می شود.

    1-سازمانهای سپرده پذیر :

از جمله واسطه های مالی هستند که سپرده های افراد ، شرکتها و سازمانها را می پذیرند و وام می دهند و در سیستم مالی بسیار حائز اهمیت هستند. مانند : بانکهای تجاری ، صندوقهای پس انداز و موسسات و تعاونیهای اعتباری

2-سازمانهای پس انداز قراردادی :

نوعی واسطه مالی هستند که پولهای مورد نیاز خود را در زمانهای مشخص طبق قرارداد دریافت می کنند، از آنجا که آنها می توانند بصورتی دقیق پرداختهای آینده خود را پیش بینی کنند دیگر همانند سازمانهای سپرده پذیر نگران از دست دادن وجوه یا پولهای خود نیستند در نتیجه نقد شوندگی دارائیهای این سازمانها از اهمیت زیادی برای آنها برخوردار نیست. این سازمانها معمولا پولهای خود را در اوراق بهادار بلند مدت مانند : اوراق قرضه ، سهام و وامهای رهنی سرمایه گذاری می کنند. مانند شرکتهای بیمه و صندوقهای بازنشستگی .

3-سازمانهای سرمایه گذار:

این سازمانها به سه دسته تقسیم می شوند:

ü      الف : شرکتهای تامین مالی :

ü     

این شرکتها از طریق فروش اوراق تجاری و نیز انتشار سهام و اوراق قرضه وجوه خود را تامین می کنند و سپس به اشخاص وام می دهند برخی از شرکتهای تامین مالی زیر مجموعه یک شرکت مادر هستند و در جهت فروش بیشتر محصولات شرکت مادر فعالیت می کنند. مانند: برخی شرکتهای لیزینگ

ü      ب : صندوقهای مشترک سرمایه گذاری :

ü     

این واسطه های مالی از طریق عرضه سهام به افراد وجوه خود را تامین می کنند و سپس این سرمایه را صرف خرید سهام و اوراق قرضه شرکتهای دیگر می کنند (پرتفویی از دارائیها را بوجود می آورند) این صندوقها به سهامداران خود این امکان را می دهند که منابع مالی خود را در این شرکتها انباشته کرده و بدینوسیله به هنگام خرید دسته بزرگی از سهام یا اوراق قرضه هزینه های دادوستد کاهش یابد. این صندوقها به سهامداران خود اجازه می دهند هر زمان که می خواهند سهام خود را به صندوق بفروشند ارزش خرید سهام بر مبنای ارزش روز پرتفوی صندوق است. بنا براین اگر قیمت اوراق بهادار داخل پرتفوی تغییر کندارزش سهام صندوق نیر تغییر          می کند لذا سرمایه گذاری در این صندوقها  ریسک زیادی دارد. این صندوق ها به دو دسته صندوقهای مشترک سرمایه گذاری با سر مایه ثابت و صندوقهای مشترک سرمایه گذاری با سرمایه نا محدود تقسیم می شوند.

ü      ج : صندوق مشترک سرمایه گذاری فعال در بازار پول :

این واسطه های مالی که نسبتاً جدیدالتاسیس هستند همه ویژگیهای صندوقهای مشترک سرمایه گذاری را دارند با این تفاوت که بیشتر فعالیت آنها شبیه موسسات سپرده پذیر است یعنی برای سهامداران خود حساب سپرده باز می کنند این سازمانها نیز مانند صندوقهای مشترک سرمایه گذاری سهام خود را به مشتریان می فروشند و پولهای حاصل را صرف خرید اوراق بهاداری می کنند که در بازارهای پولی دادوستد می شود. لذا سهام این صندوقها از قدرت نقد شوندگی بالایی برخوردار است و ریسک سرمایه گذاری در آنها کمتر است یکی از ویژگیهای اصلی این صندوقها آن است که سهامداران می توانند از محل موجودی خود (حساب سپرده) چک بکشند با این تفاوت که در مورد میزان برداشت محدودیتهایی وجود دارد.

عضویت در خبرنامه

جهت دریافت جدیدترین اخبار و اطلاعیه ها عضو شوید.

ارتباط با ما

تلفن : 09301009596

rahfarda.info@gmail.com