به گزارش روابط عمومی بورس تهران، شاخص کل با 108واحد افزایش به رقم 85768 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 171 واحد افزایش به رقم 59531 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 263 واحد کاهش رقم  189989واحد را تجربه کرد.

 بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تبریز، پتروشیمی شیراز، گروه پتروشیمی س. ایرانیان، شرکت ارتباطات سیار ایران و پتروشیمی خارک به خود اختصاص دادند.

از سویی دیگر بیشترین حجم معاملات را فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد مبارکه اصفهان، حق تقدم سیمان کرمان، گل گهر(کگل2)، کارتن ایران، سایپا، گروه پتروشیمی س. ایرانیان، پالایش نفت تهران، سیمان کرمان، پالایش نفت اصفهان و صندوق س.پارند پایدار سپهر به نام خود ثبت کردند.

بازگشایی و توقف نماد معاملاتی

این در حالی است نماد معاملاتی شرکت های صنایع پتروشیمی خلیج فارس(فارس) جهت برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی و عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه - اصلاح اساسنامه ،سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران(وصنا)جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه،حق تقدم شرکت های سبحان دارو(دسبحانح)و کارت اعتباری ایران کیش(رکیشح)با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی  متوقف شدند.

همچنین نماد معاملاتی شرکت دارو سازی فارابی(دفارا)با توجه به تعدیل پیش بینی درامد هر سهم سال مالی منتهی به1396/12/29 بازگشایی شد.

بازار بدهی                               

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد 234 هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از 235 میلیارد ریال معامله شد.

صندوق های قابل معامله (ETF)

در بازار صندوق های قابل معامله که صندوق های قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری شاخصی قابل معامله داد و ستد می شود، 13 میلیون و 180 هزار واحد از صندوق سرمایه گذاری به ارزش کل بیش از 134 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

بازار مشتقه

در بازار اوراق مشتقه تعداد 441 قرارداد به ارزش بیش از 3 میلیارد و 516 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

عضویت در خبرنامه

جهت دریافت جدیدترین اخبار و اطلاعیه ها عضو شوید.

ارتباط با ما

تلفن : 09301009596

rahfarda.info@gmail.com